לילדים ולצוותי החינוך בבנימין מגיע יותר

צוותי החינוך בבנימין שלום. הרמתי את דגל החינוך בבנימין. נושא החינוך הוא נושא ליבה מרכזי ומשמעותי שנוגע לכל אחד מתושבי המועצה הנוכחיים והעתידיים. נכון להיום נראה כי למועצה בהנהגתה הנוכחית אין אמירה בנושא, וכוחות השוק ושיקולים פוליטיים הם בעיקר הגורמים המשפיעים כיום בתחום חשוב זה. גם בנושא המעונות, תחזוקת גני הילדים, בתי הספר, החינוך המיוחד […]