תעסוקה, איכות הסביבה ותיירות

< החזון

שלב ב – הכפלת המועצה >

תעסוקה ומסחר

מרכזים מסחריים ואזורי תעשיה הם גורמים קריטיים להתפתחותה של המועצה והגדלת ההתיישבות בשטחה. מרכזי המסחר מייצרים מקורות תעסוקה לתושבים, וכן מקורות הכנסה ומנועי צמיחה משמעותיים ליישובים ולמועצה. 

בבנימין ארבעה אזורי תעשייה – בשער בנימין, שילה, נווה צוף ומכבים, ששטחם הכולל אומנם עומד עקרונית על כ-1,600 דונם, אך גם כאן הפוטנציאל לא ממומש וחלק גדול מהשטח איננו מנוצל. במכבים התחילו רק לאחרונה בעבודות פיתוח – לאחר איחור של 5 שנים מהמתוכנן.  

מתוך הבנה שזהו מנוע צמיחה משמעותי ליישובים ולהתיישבות בבנימין כולה, המועצה בראשותי תקים צוות משולב אשר יפתח ויתכנן את קידומם של כלל אזורי התעשייה הקיימים בבנימין

מתוך הבנה שזהו מנוע צמיחה משמעותי ליישובים ולהתיישבות בבנימין כולה, המועצה בראשותי תקים צוות משולב אשר יפתח ויתכנן את קידומם של כלל אזורי התעשייה הקיימים בבנימין וביישובים כך שימקסמו את שטחם. נעודד יזמים ונשקול מתן הטבות למשיכת מפעלים וחברות הייטק. בנוסף, נעשה מאמצים להתגבר על החסמים בתחום השדות הסולאריים כדי לאפשר את הקמתם ביישובי בנימין. 

בהיבט הכלכלי, נשנה את הגישה הקיימת כיום של הנהגת המועצה – להשתלט על מקורות הכנסה כספיים של היישובים. ננתב את הכספים שנכנסים ליישובים עצמם ויתרה מכך נגבש צוותים מקצועיים שילוו את היישובים ויסייעו להם לייצר מנועי צמיחה והכנסה נוספים בתחומים רבים ומגוונים.

 

איכות הסביבה, מתקני טיהור שפכים ואיסוף פסולת

שיעור האוכלוסייה הישראלית והערבית המשתמשת בתשתיות שבשטחי המועצה, הוא עצום. אך הנהגת המועצה הנוכחית אינה מקדישה חשיבה מספקת לסוגיות איכות הסביבה כגון הקמת מתקני טיהור שפכים, מתקני איסוף וטיפול בפסולת. בהיעדר חשיבה מערכתית בנושא, המצב יחמיר ואיכות החיים והסביבה תיפגע עוד ועוד.

בנושא פינוי האשפה, נתחיל פיילוט של הפעלת הפחים המוטמנים שכבר קיימים בפרויקטים החדשים ונכין תוכנית עתידית לשדרוג פינוי האשפה בכלל המועצה. 

נקים צוות שיציע פתרונות בתחום מתקני טיהור השפכים והטיפול בפסולת (כולל שיתופי פעולה בתחום זה גם מול הפלסטינים ככל שיתאפשר).

תיירות

גם בתיירות בבנימין, הפוטנציאל האדיר של מרכז תיירותי בקפיצה מתל אביב אינו ממוצה כלל. בבנימין נופים מרהיבים, מעיינות נובעים, מרחבים עצומים ומסלולי טיולים לרוב – וכל זה אינו מנוצל דיו כדי להעצים את התיירות במרחב. היקף ההשקעה בתחום הוא שולי יחסית ונעדר עידוד יזמות פרטית להקמת פרויקטים תיירותיים.

אנו נבנה תוכנית תיירותית כוללת, כולל יעדי ביניים בני השגה. נמשוך יזמים ונעודד תושבים ויישובים ליזמוּת בתחום, ובין היתר נציע הטבות ליזמים. 

 

הפוטנציאל האדיר של מרכז תיירותי בקפיצה מתל אביב אינו ממוצה כלל. בבנימין נופים מרהיבים, מעיינות נובעים, מרחבים עצומים ומסלולי טיולים לרוב - וכל זה אינו מנוצל דיו כדי להעצים את התיירות במרחב

תוכן עניינים