שלב ב'
הכפלת
המועצה

< החזרת הכח לישובים

הכפלת המועצה
הפתרון האופטימלי

הפתרון האופטימלי לטווח הארוך הוא הכפלת המועצה לשתי מועצות נפרדות – אחת למערב בנימין ואחת למזרח בנימין.

בפני המועצה עומדים כאמור אתגרים מורכבים. כבר היום לא עומדת מועצת בנימין בעומס גודלה העצום: 80,000 תושבים, בכ-50 יישובים, הפרושים על כחצי מיליון דונם. ממילא תחומים רבים נדחקים הצידה ובנימין משתרכת מאחור למרות השתדלות העוסקים בדבר.

הכפלת המועצה תייצר מכפיל כוח. כך תיווצרנה שתי מועצות אזוריות עצמאיות, גדולות וחזקות שיפעלו בשיתוף פעולה למען התושבים.

ניסיונות כאלו ואחרים שנעשו בשנים האחרונות – לפתור מתוך המועצה הקיימת את בעיית הגודל ולשפר את השירות לתושבים, במזרח ובמערב – לא צלחו. המסקנה היא שלבנימין נדרש פתרון שורשי ועמוק.

בתוך עשור, צפויה בנימין להכפיל את עצמה וברור לכול כי לאורך זמן לא תוכל להישאר מועצה אחת – בגודל חסר תקדים שכזה. יתרה מכך, המדינה תעדיף לתקצב הקמת מועצה אזורית גדולה נוספת על פני האפשרות החלופית, של יישובים המבקשים להתנתק מהמועצה ולהפוך למועצות מקומיות –  דרישה המתחילה לעלות מהשטח, עקב רמת השירות הירודה שמקבלים התושבים מהמועצה כיום.

אותה ארנונה - הגדלת השירותים לתושב

הכפלת המועצה תייצר מכפיל כוח. כך תיווצרנה שתי מועצות אזוריות עצמאיות, גדולות וחזקות (שכל אחת מהן לבדה תהיה עדיין בין עשר המועצות הגדולות בישראל) שיפעלו בשיתוף פעולה למען התושבים. הכפלת כוח האדם והגדלת התקציבים יאפשרו חלוקה ראויה והוגנת של הקשב והמשאבים לכלל התושבים. באותה ארנונה שמשלמים התושבים כעת תוכל כל אחת מהמועצות לספק שירותים ברמה גבוהה יותר ולקדם פרויקטים רבים יותר – בתחומי החינוך, ההתיישבות, הביטחון, התשתיות, התעסוקה ועוד.

 

הכפלת כוח האדם והגדלת התקציבים יאפשרו חלוקה ראויה והוגנת של הקשב והמשאבים לכלל התושבים. באותה ארנונה שמשלמים התושבים כעת תוכל כל אחת מהמועצות לספק שירותים ברמה גבוהה יותר

הכפלת המועצה בהיבט הביטחוני

הכפלת כוח האדם והגדלת התקציבים יאפשרו חלוקה ראויה והוגנת של הקשב והמשאבים לכלל התושבים. באותה ארנונה שמשלמים התושבים כעת תוכל כל אחת מהמועצות לספק שירותים ברמה גבוהה יותר

תוכנית העבודה בפועל

שלב א - בשנה הראשונה
חיזוק היישובים והמזכירויות והקמת מנהלת המערב

מהלך ההכפלה לא יקרה באופן מיידי. תכנונו והבאתו לידי ביצוע יימשכו ככל הנראה כ-3-5 שנים. 

השלב המקדים לו, במקביל לחיזוק היישובים והוועדים, הוא הקמת מנהלת 'מערב בנימין'. המנהלת תוקם כבר בשנה הראשונה לכהונתי ובראשה יעמוד מנהל בכיר עם נציגים מכל מחלקות המועצה הרלוונטיות. המנהלת תטפל במגוון תחומים ותקל על המענה לתושבי המערב – ובנוסף תאפשר למועצה בחינה מקדימה של מהלך הכפלת המועצה ותאפשר לה לשפר את תכנונו באופן מיטבי. 

 

שלב ב - תוך 3-5 שנים
חיזוק היישובים והמזכירויות והקמת מנהלת המערב

בשלב השני, בשילוב עם מזכירויות הישובים ותוך הפקת הלקחים מהפעלת מנהלת המערב, נבחן יחד את טובת כלל היישובים במזרח ובמערב ונתכנן ונוציא לפועל את מהלך הכפלת המועצה.


תוכן עניינים