עדכונים

לילדים ולצוותי החינוך בבנימין מגיע יותר

צוותי החינוך בבנימין שלום.

הרמתי את דגל החינוך בבנימין.

נושא החינוך הוא נושא ליבה מרכזי ומשמעותי שנוגע לכל אחד מתושבי המועצה הנוכחיים והעתידיים.

נכון להיום נראה כי למועצה בהנהגתה הנוכחית אין אמירה בנושא, וכוחות השוק ושיקולים פוליטיים הם בעיקר הגורמים המשפיעים כיום בתחום חשוב זה.

גם בנושא המעונות, תחזוקת גני הילדים, בתי הספר, החינוך המיוחד ואף בתחום החינוך לגיל השלישי, יש תלונות קשות וחוסר מענה בסיסי מצד המועצה.

המצוקה בנושא זה עולה מכל קצוות המועצה וממעל ל-100 חוגי בית ומפגשים שקיימתי בישובים השונים.

זה גם עולה במדדים המרכזיים של משרד החינוך והלמ'ס בתחומים השונים הנסקרים שם, ברובם אנחנו מתחת לממוצע הארצי.

אין שום סיבה שבנימין תהיה שם, הילדים שלנו ראויים להרבה יותר. אתם המורים והמנהלים ראויים להרבה יותר.

כידוע לכם, אני מתמודד על ראשות המועצה ועל הדברים שבתחום אחריותה ועיקר מחלוקתי היא על צורת הניהול וההנהגה של ראש המועצה.

אני שמח שהקמפיין שהעלתי עורר את הציבור. לצד מאות תגובות שקיבלתי מאנשים ששמחו שסוף סוף הנושא החשוב והבוער הזה עולה לדיון מקצועי ואמיתי, קיבלתי גם מספר תגובות מאנשים שהרגישו שטענתי היא כלפי צוותי המורים והחינוך הנהדרים של בנימין.
אז בוודאי שלא!

לא התכוונתי לפגוע בשום אופן ברשתות ובצוותים המסורים שעובדים ללא לאות לטובת העניין בבנימין ואני מתנצל מעומק ליבי ככל שמישהו מכם נפגע מכך.

חברים, קדנציה חדשה לפנינו, אין שוב סיבה שנמשיך לדשדש במקום, החיים לימדוני שהשמים אינם הגבול.
בנימין חייבת להתקדם גם ובעיקר בתחום החינוך והשרות שניתן בתחום זה, יש לי תוכנית שתעיף את החינוך קדימה.

הצטרפו אלי, קובי אלירז

2458

הצטרפו לקבוצת העדכונים שלנו

חדשות, עדכונים, תגובות והצעות לעזרה. לחצו להצטרף