שלב א'
החזרת הכח לישובים

< החזון

ישובים חזקים יובילו למועצה חזקה

העצמה, ליווי, וחיזוק הוועד והמזכירות

אני מאמין כי הצמיחה של המועצה מתחילה מלמטה – מהיישובים. יישובים חזקים יובילו למועצה חזקה וצומחת.

בשונה מהגישה הריכוזית של המועצה הנוכחית, המועצה בראשותי תוביל מודל ארגוני המחזיר את הכוח ליישובים, למזכירות או לוועד המנהל שלהם.

המועצה בראשותי תפעל להעצים את הנהגות היישובים בהכשרות מקצועיות ובליווי שוטף. נסייע להם בבניית ועד חזק, בהארכת משך הכהונה של היו"ר והמזכירות ובבחינת תגמול מסוים ליו"ר הוועד, כדי לאפשר עבודה מקצועית ויעילה יותר. בנוסף, נסייע ליישובים בבניית מנועי צמיחה והכנסה עצמית. 

העברת סמכויות ותקציבים ככלי לדחיפת פרויקטים ותב"עות

אנו נסייע ליישובים להגדיר חזון ויעדים משותפים המתאימים לאופי היישוב, לרוחו ולערכיו, ומתוכם נגבש יחד תוכניות עבודה וסדרי עדיפויות ונוביל בשיתוף עם היישוב את קידום הפרויקטים.

אנו נעביר חלק מסמכויות המועצה ליישובים, במקביל להעברת תקציבים, כדי שהיישובים יוכלו לטפל בענייניהם השוטפים בצורה טובה יותר ולקדם פרויקטים חשובים, בתחומים רבים, שהיו תקועים עד כה. כך יוכלו היישובים לתת מענה ושירות טוב יותר לתושביהם. גם בנושא ההתיישבות, דחיפה משותפת של היישוב יחד עם המועצה – בנושא אישורי התב"עות ותהליכי ההסדרה – יכולה להוות מכפיל כוח. 

מהלך זה של האצלת סמכויות ליישובים וחיזוקם יאפשר למועצה להתפנות להשקעה בתחומים רוחביים כמו תשתיות, חינוך, תעסוקה, רווחה וכד', שנזנחו לעיתים מעומס המשימות הרבות – וכך ירוויח התושב פעמיים.

מהלך זה של האצלת סמכויות ליישובים וחיזוקם יאפשר למועצה להתפנות להשקעה בתחומים רוחביים כמו תשתיות, חינוך, תעסוקה, רווחה וכד' שנזנחו מעומס המשימות, כך ירוויח התושב פעמיים

חיבור יישובים קטנים תחת מנהלת שתמנף את כוחם המשותף

כחלק מהרצון לייצר תנופה של פיתוח רוחבי ביישובי המועצה, נשאף לחבר יישובים קטנים וסמוכים זה לזה, תחת מנהלות משותפות. אני מאמין שבעזרת הכוח המשולב של היישובים, נוכל להשיג סיוע תקציבי משמעותי מהגופים ההתיישבותיים (אמנה והחטיבה להתיישבות) ומהממשלה ולייצר יכולות פיתוח משמעותיות שלא היו בנות השגה עד כה ליישובים קטנים. 

גם היישובים הגדולים יוכלו ליהנות באופן עצמאי מתוכנית זו. בנוסף, נשנה את יעדי התקציב הייעודי (ליישובים גדולים) שהגיע ממשרד הפנים עבורם ועד כה נשאר בידי המועצה – כך שיועבר ברובו ליישובים עצמם.

תוכן עניינים